MARKETING-BAR

Vi har fra starten av ønsket at Digital Fredag skal være et sted hvor man kan
få kunnskap som man kan bruke ganske umiddelbart i sin daglige jobbsituasjon. Men vi ønsker også å bygge et sted for nettverksbygging både for næringsliv og offentlig sektor. Utveksling av kunnskap og erfaringer mennesker imellom er ofte lettere i en uformell tone i sosiale sammenhenger. Vi har allerede opprettet noe vi kaller Marketing-bar, som er et sted man kan møtes rett etter Digital Fredag for forfriskninger og en god prat.