Findability har i 2 år arrangert Digital Fredag, og har vært gjennom mange forskjellige temaer. Ofte er disse temaene dagsaktuelle, og har derfor vært svært populære. Vi kommer til å fortsette å arrangere disse gratis Digital Fredag-eventene, men vi har fått tilbakemeldinger at mange ønsker kurs for å gå mer i dybden på en del av temaene. Dette er også et ønske vi har mottatt i vårt daglig arbeid som digitale rådgivere for våre kunder. Vi setter derfor nå i gang det digitale kurset Digital Education som skal gå mye dypere inn på noen temaer som vi vet er viktig eller til og med kritiske for alle digital markedsførere. For å kunne gå i dybden så krever dette et mye mindre publikum, som gjør at vi kan være mye mer spesifikke og kunne svare på flere spørsmål. Vi har satt et maksimum på 10 personer på disse digitale kursene.
Vi har også muligheten å løse konkrete praktiske problemer der og da i en mer workshop-lignende arbeidsform.
Digital Education er en del av Digital Fredag, og vil bli arrangert på fredager fra kl. 12.00 til kl. 16.00 (men vi tar høyde for at noen må gå kl. 15.00 på en fredag).
Kursene vil koste kr. 2.500,- pr. person. (Det er ikke moms på disse digitale kursene)